Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowych w 2011 i 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 14.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

 

"WYPRODUKOWANIE I WYEMITOWANIE AUDYCJI
RADIOWYCH W 2011 I 2012 R."
 
Wytworzył:
Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Udostępnił:
Andryszczyk Izabela
(2012-04-16 10:21:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Andryszczyk Izabela
(2012-04-16 10:24:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki