Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice - I etap UNIEWAŻNIONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRANICE - I ETAP
 
Projekt architektoniczo - konstrukcyjny:
Projekt technologiczny:
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-04-11 20:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-05-15 10:50:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki