Usuwanie azbestu w Gminie Teresin - 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 14.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

 

"USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN - 2012"
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-04-04 14:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-04-26 11:32:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki