Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Teresin

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
„PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY TERESIN

 (NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH GRYSOWYCH)

 

 

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.04.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.04.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie informacji o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.05.2012 r./public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-03-19 13:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-05-11 13:51:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki