Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci w miejscowości Granice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci
przy ulicy Południowej w miejscowości Granice

- zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 07.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 06.04.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.04.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.06.2012 r./public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-02-23 13:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-06-27 11:37:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki