Pokrycie dachu i utwardzenie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
"Pokrycie dachu i utwardzenie terenu
Ochotniczej Straży Pożarnej Teresin"
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-01-20 12:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-03-13 11:35:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki