Termomodernizacja budynku administracyjnego w miejscowości Teresin

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Elewacja budynku /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.01.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót z dnia 26.01.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.02.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-01-19 14:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-03-13 11:33:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki