Zakup energii elektrycznej - Gmina Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości powyżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GMINA TERESIN"
 
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-11-03 14:07:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-01-26 13:53:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki