Przebudowa ul Zielonej wraz z odwodnieniem - roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I BUDOWA ZATOCZEK POSTOJOWYCH

PRZY ULICY ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE - ROBOTY DODATKOWE

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.09.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-09-19 14:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-19 14:22:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki