Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 4.300.000 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU NA SFINANSOWANIE

PLANOWANEGO DEFICYTU  W KWOCIE 4.300.000,00 PLN

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kredyt /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 24.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.09.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-08-12 13:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-15 14:58:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki