Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 4.300.000 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU NA SFINANSOWANIE

PLANOWANEGO DEFICYTU  W KWOCIE 4.300.000,00 PLN

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kredyt /public/get_file.php?id=65492

Załączniki:

Zał nr 7 /public/get_file.php?id=65492

 

Zał nr 8 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 9 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 10 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 11 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 12 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 13 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

 

 

Zał nr 14 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 15 /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Zał nr 16 /public/get_file.php?id=65492

Zał nr 17 /public/get_file.php?id=65492

Zał nr 18 - harmonogram /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 22.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja dla banków z dnia 22.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 22.07.2011 r. - II /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.07.2011 r. - II /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.07.2011 pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.07.2011 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.07.2011 r. pdf

Unieważnienie postępowania z dnia 11.08.2011 r. pdf

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-07-18 12:46:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-08-11 17:36:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki