Dożywianie uczniów w roku 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ dożywianie uczniów /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.08.2011 r./public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.09.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-07-14 13:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-21 15:01:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki