Budowa drogi nr 380803W - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
BUDOWA DROGI NR 380803W O DŁUGOŚCI 950 MB, ODCINEK OD DROGI KRAJOWEJ NR 2 DO MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE– II ETAP
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ droga nr 380803W /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 05.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.09.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-07-11 15:34:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-06 15:10:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki