Dowóz dzieci do szkół 2011/2012 i 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
 
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ dowóz dzieci /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Trasy - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 18.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2011 r. pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 21.07.2011 r. pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.07.2011 r. pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.09.011 r. pdf

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-07-07 14:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-01 14:49:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki