Utwardzenie wjazdów przy OSP Szymanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
UTWARDZENIE WJAZDU I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU STRAŻNICY

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYMANOWIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kostka OSP Szymanów 2011 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Szkic sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.09.2011 r. pdf

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-07-07 13:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-09-02 14:15:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki