Montaż instalacji gazowej - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
"MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ (DOZIEMNA I WEWNĘTRZNA)
DLA KOTŁOWNI BUDYNKU GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN – II ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ montaż instalacji gazowej /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 06.07.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.08.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-06-14 15:14:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-08-17 14:47:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki