Rozbudowa OSP Paprotnia - roboty wykończeniowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
"ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PAPROTNI –
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ OSP Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Wycinek z projektu branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Rzut parteru /public/get_file.php?id=65492

Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Elewacja frontowa /public/get_file.php?id=65492

Elewacja tylna /public/get_file.php?id=65492

Przekrój A-A /public/get_file.php?id=65492

Przekrój B-B /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ 29.04.2011 pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 24.05.2011 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.06.2011 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-04-20 15:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-06-28 13:22:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki