Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin w roku 2011

OGŁOSZENIE
zamówienie o szacunkowej wartości poniżej kwoty 14.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
 

"USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z zapytaniem /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 07.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-04-04 13:26:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-04-21 11:06:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki