Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),

fax: 46 864-25-32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA""

dofinansowanego ze środków budżetu państwa

 

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik - zestawienie cenowe pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Wytworzył:
Izabela Andryszczyk
(2014-07-29)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-07-30 08:16:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2014-08-12 16:00:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki