Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Teresin

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
 
"PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY TERESIN
(NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH
ORAZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE ASFALTEM I GRYSEM KAMIENNYM)"
ROBOTY BUDOWLANE
 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ nakładka asfaltowa /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja ul Kwiatowa

Projekt drogowy /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja ul Skośna

Projekt drogowy /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja droga w miejscowości Mikołajew

Projekt drogowy /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja ul Świerkowa

Projekt drogowy /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja droga w miejscowości Topołowa

Projekt drogowy /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 30.03.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 14.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o najkorzystniejszej ofercie 29.04.2011 pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.05.2011 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2011 r. pdf

 
Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-03-29 12:53:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-06-06 15:22:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki