Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ ubezpieczenia /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.04.2011 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-03-03 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-04-05 10:26:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki