NazwaTypDataOperacja
Uchwała XI_122_2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019.pdfplik2019-08-16UTWORZENIE
Uchwała XI_121_2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdfplik2019-08-16UTWORZENIE
Uchwała XI_120_2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego_rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdfplik2019-08-16UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowych, systemowych hal magazynowo - składowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 44/6 w Paprotni, gmina Teresin, powiat sochaczewskiel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowych, systemowych hal magazynowo - składowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 44/6 w Paprotni, gmina Teresin, powiat sochaczewskiel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowych, systemowych hal magazynowo - składowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 44/6 w Paprotni, gmina Teresin, powiat sochaczewskiel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Komunikat z dnia 12 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego - Stacja Uzdatniania Wody Granice, gmina Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Postanowienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.650.2018.MCel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Postanowienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.651.2018.MCel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zbiornika wodnego w miejscowości Teresinel. menu2019-08-16MODYFIKACJA
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.225.2018.MC.BMel. menu2019-08-16MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>