Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2010 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 26/1, 26/2, 100/5, obręb Ludwików oraz na działce nr ewid. 232, obręb Seroki Parcela