Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania pn "Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Teresin"