Programy Rodzina 500+ oraz Dobry Start

 

Informacje ws. okresu zasiłkowego 2018/2019 w świadczeniach rodzinnych

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 1. Wnioski elektroniczne na nowe świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia) oraz świadczenie wychowawcze 500+ przyjmujemy od 1 lipca 2018 r.

  Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ będzie można złożyć za pomocą:
 • bankowości elektronicznej,
 • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
 • portalu obywatel.gov.pl,
 • PUE ZUS.

Wnioski na świadczenie dobry start będzie można złożyć za pomocą:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu empatia.mrpips.gov.pl.


WAŻNE! Prosimy o uważne wypełnianie wniosków i o zadbanie, aby w formularzach nie pomijać członków rodziny (dzieci oraz ich rodziców), numerów PESEL, a także danych adresowych oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej - takiego wniosku nie można edytować.

 1. Wnioski składane drogą tradycyjną (papierowe) na świadczenie dobry start, świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny
  oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjmujemy od 1 sierpnia 2018 r.

  W/w wnioski będzie można złożyć:
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Teresin (dobry start oraz 500+ na kolejne dzieci bez kryterium dochodowego),
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej.


WAŻNE! Prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosków, a także przekazywanie rzetelnej informacji zgodnej ze stanem faktycznym. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do świadczenia dobry start w obecnym okresie zasiłkowym nie wymagamy zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. dział świadczeń rodzinnych GOPS Teresin pracuje w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa 08.00 – 16.00
 • czwartek – dzień wewnętrzny (na bieżącą obsługę świadczeń; w tym dniu nie przyjmujemy interesantów)
 • piątek 07.00 – 15.00.

Formularze wniosków od lipca 2018 r. będzie można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zielona 18, pokój nr 2;
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter (dobry start i 500+ na kolejne dzieci, bez kryterium dochodowego) oraz ze stron internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl) i www.bip.teresin.pl w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

WAŻNE! Sprawną obsługę programu dobry start zapewni składanie wniosków na to świadczenie drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r., to samo dotyczy programu 500+ na kolejne dzieci bez kryterium dochodowego. Osoby, które jednak zdecydują się na złożenie wniosków 500+ na kolejne dzieci drogą tradycyjną zapraszamy do Biura Obsługi Mieszkańców UG Teresin, natomiast wnioski na pierwsze dziecko (gdzie weryfikować będziemy sytuację dochodową rodziny) prosimy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2. Wnioski papierowe na świadczenie dobry start przyjmowane będą zarówno w GOPS, jak i BOM Urzędu Gminy.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ


WAŻNE! Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioski w sprawie ustalenia uprawnień do tych świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019 należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.
 • Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 września 2018 r. do 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r. z wyrównaniem.
 • Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do 28 lutego 2019 r. z wyrównaniem.
 • Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

Wnioski złożone na świadczenie dobry start po upływie terminu 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Najważniejsze informacje o programie 500+ pdf

Jak złożyć wniosek 500+ on-line?

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pdf

Karta informacyjna - Świadczenie wychowawcze (Program 500+) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  pdf

Oświadczenia członków rodziny o dochodach  pdf

 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego  pdf

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dla celów przyznania ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego pdf

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenia w KRUS pdf

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-02)
Udostępnił:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-02 12:07:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Tomaszewski
(2018-06-27 15:22:35)