Obwieszczenie o wydaniu decyzji odstępującej od konieczności konieczności przeprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie mostu nad rzeką Pisia w miejscowości Mikołajew