Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "modernizacji korytarza kolejowego"