☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 23.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapowiedzi sesji

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                              

Teresin, 18 października 2021 r.

 

Informuję, że w dniu 25 października 2021 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy z dnia 12 lipca 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2021 r.
 6. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Teresinie na temat bezpieczeństwa w Gminie Teresin.
 7. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2020/2021”.
 8. Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2021 r.” oraz  „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin za I półrocze 2021 r.”
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX/309/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 80/6, 81/1 położone w obrębie Granice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 21/2, 21/3, 21/7, 21/8 położone w obrębie Seroki Wieś.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/312/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Teresin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wytworzył:
BRG
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-07-07 09:13:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-10-18 19:16:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5021878