☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin
Grafika zawierająca herb Gmina Teresin

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapowiedzi sesji

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                                

Teresin, 24 lutego 2021 r.

Informuję, że w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 77/8, 77/9, 81/1 położone w obrębie Paprotnia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Teresin za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice (Diamentowa).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice (Szmaragdowa).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Piasecznica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2021 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Teresin, w obrębie geodezyjnym Zielonka, gminy Teresin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Paprotnia gminy Teresin, stanowiących drogę.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia gminy Teresin, stanowiącej drogę.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Piasecznica, gminy Teresin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych gminy Teresin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2021-2031.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wytworzył:
BRG
Udostępnił:
Jacek Tomaszewski
(2006-07-07 09:15:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Tomaszewski
(2021-02-24 13:04:19)

 
 
liczba odwiedzin: 4738702

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X