Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Teresin
Herb Gmina Teresin

Niedziela 25.06.2017

zaawansowane

Program Rodzina 500+

 

Program ''Rodzina 500+''

  

   Od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. ,,O pomocy państwa w wychowaniu dzieci’’ wchodzi w życie rządowy ,, Program Rodzina 500 +’’, wprowadzający świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Rodziny, które starają się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci składają tylko  wnioski o przyznanie świadczenia. (W indywidualnych sytuacjach GOPS może żądać dodatkowych dokumentów). Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na kryterium dochodowe.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. lub jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne i dochód nie przekracza 1200 zł. na członka rodziny świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze  bądź jedyne dziecko w rodzinie.

W powyższej sytuacji   do wniosku należy dołączyć dodatkowo oświadczenie/zaświadczenie  potwierdzające zarobki członków rodziny oraz inne, wskazane przez GOPS, dokumenty. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 96 - 515 Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po starej aptece), parter, pokój nr 2 –  tel. 46 861 30 45, 46 864 41 36 wew. 102, email: 500plus@gopsteresin.pl
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz
  • przez Internet poprzez portale: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej ,
  • wniosek o świadczenie wychowawcze w pierwszej fazie wprowadzania usługi (tj. od 1 kwietnia 2016 r.   do 1 lipca 2016 r.) będzie można złożyć również w Urzędzie Gminy Teresin, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Zielona 20, parter,
     tel: 46 864 25 65, email:biuroobslugimieszkancow@teresin.pl.

 

W celu   sprawnego przyjęcia wniosków proponujemy, aby osoby wnioskujące o świadczenie na drugie i kolejne dziecko składały wnioski w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin.

Pozostałe osoby  proszone są o składanie wniosków  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Osoby, które złożą wnioski w terminie od 1 kwietnia 2016 r.  do 1 lipca 2016 r.  włącznie i spełnią warunki uzyskania świadczenia wychowawczego  otrzymają świadczenie w ciągu 3 miesięcy z wyrównaniem od 1 kwietnia. Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 r.  będą miały naliczone świadczenie na bieżąco (czyli bez wyrównania od 1 kwietnia) i otrzymają go w terminie do dwóch miesięcy najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Formularze wniosku oraz stosownych oświadczeń można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy  Teresin bądź pobrać ze strony bip.teresin.pl. w zakładce: „Poradnik interesanta/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” lub Program ”Rodzina 500+”  lub ze strony www.teresin.pl.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 46 861 30 45, 46 864 41 36 w. 102 lub poprzez infolinię Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –
tel.: 22 695 71 22.

Instrukcja wysyłania wniosków za pomocą platformy Emp@tia pdf

Instrukcja wysyłania wniosków za pomocą platformy ePUAP pdf

Instrukcja wysyłania wniosków za pomocą platformy PUE ZUS pdf

Instrukcja wysyłania wniosków za pomocą bankowości elektronicznej pdf

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pdf

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze pdf

Karta informacyjna - Świadczenie wychowawcze (Program 500+) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pdf

Oświadczenia członków rodziny o dochodach pdf

Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym pdf

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego pdf

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-02)
Udostępnił:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-02 12:07:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-18 12:07:56)
 
 
ilość odwiedzin: 2516132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X